Nowości i Wydarzenia
Pozwolenie Zintegrowane...
5 grudnia 2014 r. dokonana została zmiana obowiązującej dla Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w...
10-12-2014
Białe certyfikaty...
Jako podmiot, który wygrał przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej...
08-12-2014

ZPEC Zgorzelec Wita 

Kotłownia Veissman

To co cenimy sobie najbardziej to zaufanie jakim obdarzają nas odbiorcy ciepła, korzystający z naszych usług, także nowi odbiorcy, którzy przyłączają swoje obiekty do sieci ciepłowniczej ZPEC. W latach 1998–2015 do sieci ciepłowniczej ZPEC przyłączyło się 50 nowych Odbiorców, o łącznej mocy ok. 11 MW. Przeliczając tę moc na 4-piętrowy budynek mieszkalny o średnim zapotrzebowaniu na ciepło ok. 200 kW otrzymujemy 57 budynków.

Poradnik Odbiorcy Ciepła
Jakie są podstawowe zasady rozliczeń ciepła?
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego płaci za ciepło dostarczone do całego budynku, na podstawie wskazań licznika ciepła zamontowanego w węźle cieplnym i zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ochrona środowiska
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. posiada Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzającej energię cieplną.
Pozwolenie oznacza, że ZPEC Zgorzelec spełnia wymagania prawa Unii Europejskiej.