Aktualności

Białe certyfikaty...

Jako podmiot, który wygrał przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.), stosownie do art. 21 ust. 3 i 4 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. – o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), ZPEC złożył trzy wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.
1. Wniosek pierwszy
    - Kategoria przedsięwzięcia: Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
    - Nazwa przedsięwzięcia:
Modernizacja w zakresie wymiany węzłów hydroelewatorowych i zmieszania pompowego na węzły wymiennikowe o mocy zainstalowanej ok. 13,5 MW.
2. Wniosek drugi
    - Kategoria przedsięwzięcia: Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych.
    - Nazwa przedsięwzięcia:
Modernizacja instalacji odpylania w zakresie wymiany wentylatorów spalin 3x160 kW z regulacją wydajności za pomocą przetwornicy częstotliwości.
3. Wniosek trzeci
    - Kategoria przedsięwzięcia: Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
    - Nazwa przedsięwzięcia:
Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć z rur preizolowanych ok. 0,5 km.
data dodania : 08-12-2014
zobacz wszystkie aktualności »