Dane kontaktowe

Dane kontaktowe
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
ul. Groszowa 1 59-900 Zgorzelec
e-mail: zpec@zpec.com.pl
tel: 75 77 550 01 ( 02 )
fax: 75 77 550 03

Sekretariat 660
Prezes Zarządu 660
Wiceprezes Zarządu
660
Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główna Księgowa 660
Dyrektor d/s Technicznych
300
Dyrektor d/s Produkcji, Przesyłu i Dystrybucji
400
Gł. Specjalista d/s Umów, Taryf i Sprzedaży Ciepła
540
Kierownik Ciepłowni 200
Starszy Mistrz Ciepłowni
251
Mistrzowie Ciepłowni 250
Starszy Mistrz d/s Sieci Ciepłowniczej i Węzłów Cieplnych
440
Mistrz d/s Remontów 310
Specjalista d/s Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych
410
Specjalista d/s BHP, PPOŻ. i OC
620
Specjalista d/s Kadr i Spraw Socjalnych
630
Informatyk
241
Portiernia 690