›   Kontakt

Nasza oferta

1. Energia cieplna od ZPEC - tańsza od innych źródeł energii.
2. Wysokosprawne i spełniające normy ochrony środowiska źródło ciepła.
3. Bezpieczeństwo i komfort.
4. Stałe działanie zmniejszające koszt i ograniczające wzrost cen w tym m.in.:

  • zmniejszenie jednostkowego zużycia węgla (kg/GJ) o ok. 20%.
  • wzrost sprawności wytwarzania z ok. 76% do ok. 86%.
  • zmniejszenie zatrudnienia o ok. 35%.
  • przyłączenie nowych odbiorców ciepła. 

Prowadzone od wielu lat, przez ZPEC działania pozwoliły ograniczyć wzrost cen ciepła.

ZPEC to spółka o charakterze użyteczności publicznej. Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Zgorzelec, która posiada 100% udziałów. Charakter firmy i dobra współpraca z miastem pozwala realizować szereg inwestycji z wykorzystaniem preferencyjnych pożyczek funduszy ekologicznych (WFOŚiGW, BOŚ) czy też nawet dotacji (Ministra Ochrony Środowiska Saksonii, Programu Interreg III A  i Ministerstwa Ochrony Środowiska w Berlinie). Takie finansowanie pozwala ograniczyć wpływ inwestycji na wzrost cen.

Czy to są wystarczające atuty? W latach 1998–2015 do sieci ciepłowniczej ZPEC przyłączyło się 50 nowych Odbiorców ciepła o łącznej mocy ok. 11 MW. Przeliczając tę moc na czteropiętrowy budynek mieszkalny o średnim zapotrzebowaniu na ciepło ok. 200 kW otrzymujemy 57 budynków.