Ochrona środowiska

Ciepło wytworzone w odnawialnych źródłach energii. 

Działając w oparciu o art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478), ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. informuje, że w 2015 r. ciepło przesłane do sieci ciepłowniczej, w całości zostało  wytworzone w konwencjonalnych źródłach energii.


Decyzja Starosty Zgorzeleckiego.

Decyzją Starosty Zgorzeleckiego z dn. 16.09.2005 r. Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. uzyskało Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzającej energię cieplną. Obowiązek uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego wynika z Dyrektywy Rady UE 96/61/WE z 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwanej Dyrektywą IPPC. Uzyskanie Pozwolenia oznacza, że przedsiębiorstwo spełnia obecne wymagania prawa Unii Europejskiej.

Uzyskanie Pozwolenia oznacza, że ZPEC Zgorzelec spełnia wymagania prawa Unii Europejskiej, a jednocześnie wzrasta jego ekologiczna wiarygodność.


 

W 2012 r. ZPEC uzyskało dostęp do Europejskiego Rejestru Handlu Emisjami (Union Registry for Emissions Trading).
ZPEC Zgorzelec spełnia obecnie wszelkie obowiązujące przepisy dot. emisji zanieczyszczeń, w zakresie emisji pyłu – również te które obowiązywać będą od 2016 r. i 2023 r. Przeprowadzone modernizacje spowodowały znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym ok. 20-krotne zmniejszenie emisji pyłu.        
                     

5 grudnia 2014 r. dokonana została zmiana obowiązującej dla Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. decyzji  – pozwolenie zintegrowane,  wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego w dniu 16.09.2005 r., zmienionej decyzją z dnia 5 lipca 2010 r.
Podstawowa zmiana:
Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.