Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 marca 2017 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 17 stycznia 2017 r.
  nr OWR-4210-51/2016/2017/400/XIV-A/GM

Taryfa dla ciepła 2017 » [ pdf ] - 123.575195312 [Kb]