Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 września 2018 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 3 sierpnia 2018 r.
nr OWR.4210.11.2018.400.XV.MŚ 

Taryfa dla ciepła 2018 » [ pdf ] - 238.678710938 [Kb]