›   Kontakt

Usługi dodatkowe

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI DODATKOWE

A. Usługi świadczone przez ZPEC w godzinach pracy (od 700 do 1500)

 L.p.

 Wyszczególnienie

 Opłaty netto [zł]

 1

Sprawdzenie poprawności pracy automatyki węzła cieplnego, zmiana nastaw parametrów regulatorów pogodowych

 68,03

 2

Naprawa układu automatyki c.o.

 116,39

 3

Naprawa układu automatyki c.w.u.

 116,39

 4

Usunięcie usterek związanych z uruchomieniem pompy obiegowej c.o. lub cyrkulacyjnej 

116,39 

 5

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego bez automatyki - opłata miesięczna 

200,00 

 6

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna 

 250,00

 7

 Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna 

 250,00

 8

 Odpowietrzenie instalacji odbiorcy, w przypadku gdy instalacja sprowadzona jest do węzła cieplnego lub kotłowni dostawcy ciepła

 45,90

 9

 Odpowietrzenie grzejnika lub pionu

 45,90

 10

 Uszczelnienie przez dokręcenie połączenia gwintowanego

71,31 

 11

Zaślepienie odpowietrznika lub gałązki grzejnikowej 

122,95 

 12

Wymiana śrubunku na instalacji 

122,95 

 13

Wymiana zaworu na instalacji

 122,95

 14

 Uzgodnienie rozwiązania kolizji obiektu budowlanego lub budowli z siecią cieplną

31,15 

 15

 Uzgodnienie projektu technicznego węzła cieplnego nie będącego własnością ZPEC

63,11 

 16

Odbiór końcowy węzła cieplnego nie będącego własnością ZPEC i dopuszczenie go do eksploatacji 

113,93 

 17

Inne uzgodnienia projektowe wykonane na wniosek zleceniodawcy 

31,15 

Do opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uwagi:

  1. Powyższe opłaty nie uwzględniają wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia instalacji. Opłaty za nośnik pobierane są wg obowiązującej taryfy dla ciepła.
  2. Ceny usług nie obejmują kosztów części zamiennych, wymiany urządzeń węzła cieplnego oraz opłat serwisowych zewnętrznych wymaganych prawem.
  3. Z poz. 5 i 6 opłata pobierana jest w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od września do kwietnia.
  4. Z poz. 7 opłata pobierana jest przez cały rok.

 

B. Inne usługi świadczone przez ZPEC

 L.p.

Wyszczególnienie 

Opłaty netto [zł] 

 1

Usługi w zakresie prac monterskich i spawalniczych w siedzibie Spółki

 na podstawie kalkulacji indywidualnej

 2

Inne usługi ciepłownicze wykonywane przez pracowników Spółki, które nie zostały ujęte w powyższej tabeli 

 na podstawie kalkulacji indywidualnej

 3

Sprzedaż wody uzdatnionej - 1 m3

 35,00

Do opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami


C. Inne opłaty

 L.p.

Wyszczególnienie 

Opłaty netto [zł] 

 1

Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez ZPEC na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego 

180,33 

 2

Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez ZPEC na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego (w przypadku powiadomienia ZPEC)

 65,57

 3

Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez ZPEC przy wstrzymaniu dostawy ciepła - samowolne podłączenie instalacji

 286,88

 4

Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby legalizacyjnej założonej przez Główny Urząd Miar

 wg kosztów rzeczywistych

 5

Opłata za kontrolę metrologiczną układu pomiarowo-rozliczeniowego w laboratorium świadczącym usługi legalizacyjne

 wg kosztów rzeczywistych

 6

 Nieuzasadnione wezwanie [1]

 16,39

 7

 Udostępnienie węzła cieplnego na życzenie odbiorcy

 16,39

Do opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami

[1]
Dotyczy zgłoszenia, gdy nie była wykonana żadna z usług wymienionych w cenniku, a przyczyna zakłócenia nie wynika ze złej pracy urządzeń węzła cieplnego.