Zarząd Spółki


 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jarosław Grzęda