Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Mosiołek

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Jarosław Grzęda