Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.05.2021 r. nastąpi zakończenie sezonu grzewczego.

Zarząd Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. informuje, że do Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Południowo-Zachodni
we Wrocławiu został złożony wniosek z dnia 29 marca 2021 r. o zatwierdzenie nowej
taryfy dla ciepła. Po zatwierdzeniu taryfy przez Prezesa URE wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat.

2021-03-30

ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. informuje, że zabarwienie wody wpadającej do Nysy Łużyckiej w dniu 25.03.2021 r. było spowodowane barwnikiem zastosowanym do sprawdzania szczelności sieci ciepłowniczej .
Zabarwienie tej wody nie ma żadnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne (barwnik jest używany w przemyśle spożywczym).

W dniu 22 marca br. nastąpi zabarwienie wody w Miejskim Systemie Ciepłowniczym ZPEC (MSC) w Zgorzelcu. Działanie to ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej oraz wymienników służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Przypadkowy bezpośredni kontakt lub spożycie tej wody nie ma żadnego wpływu na zdrowie (barwnik jest używany w przemyśle spożywczym) . Jeżeli w ramach prowadzonej akcji barwienia wody w kranach mieszkańców Zgorzelca pojawi się woda zabarwiona na kolor żółtozielony, może to oznaczać nieszczelność
wymienników służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Fakt pojawienia się zabarwionej wody w kranach należy zgłosić do Działu Przesyłu i Dystrybucji Ciepła ZPEC pod numer telefonu 75 77 55 001 wew. 451 lub 452.
Zabarwionej wody nie należy używać do picia oraz na potrzeby gospodarcze.
Barwienie wody w MSC realizowane jest w ramach okresowego przeglądu infrastruktury ciepłowniczej i jest jedynym sposobem na wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci ciepłowniczej oraz wymienników służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o informuje, że 1 października 2020 r. nastąpi uruchamianie systemu ciepłowniczego i rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021.

W związku z zagrożeniem spowodowanym przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa, Zarząd Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. podjął decyzję o ograniczeniu do koniecznego minimum wizyt interesantów i klientów.

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. posiada do sprzedania kształtki i prostki szamotowe, stosowane jako materiały ogniotrwałe (ceramiczne) w obmurzach komór paleniskowych kotłów i urządzeń energetycznych

ZPEC posiada Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzającej energię cieplną. Warunki Pozwolenia zintegrowanego dostosowano do mechanizmów derogacyjnych. Eksploatowana przez przedsiębiorstwo instalacja podlega mechanizmom derogacyjnym, określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska.