ZPEC posiada Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzającej energię cieplną. Warunki Pozwolenia zintegrowanego dostosowano do mechanizmów derogacyjnych. Eksploatowana przez przedsiębiorstwo instalacja podlega mechanizmom derogacyjnym, określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska.Dopuszczalne emisje zanieczyszczeń
ZPEC spełnia wymagania wynikające z przepisów dot. dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń.   W zakresie dot. emisji pyłu, spełniane są wymagania, które obowiązywać będą od 2023 r. Efekt ten uzyskano w wyniku, wykonanej w 2011 r. modernizacji instalacji    odpylania. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji, udzielonej w ramach programu Współpraca Polsko – Niemiecka, przyznanej przez Federalne Ministerstwo Środowiska,   Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMUB). Projekty zrealizowane w ramach tego programu uzyskały dofinansowanie od KfW Bankengruppe, Oddział w Bonn (KfW) na zlecenie BMUB.