W dniu 22 marca br. nastąpi zabarwienie wody w Miejskim Systemie Ciepłowniczym ZPEC (MSC) w Zgorzelcu. Działanie to ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej oraz wymienników służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Przypadkowy bezpośredni kontakt lub spożycie tej wody nie ma żadnego wpływu na zdrowie (barwnik jest używany w przemyśle spożywczym) . Jeżeli w ramach prowadzonej akcji barwienia wody w kranach mieszkańców Zgorzelca pojawi się woda zabarwiona na kolor żółtozielony, może to oznaczać nieszczelność
wymienników służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Fakt pojawienia się zabarwionej wody w kranach należy zgłosić do Działu Przesyłu i Dystrybucji Ciepła ZPEC pod numer telefonu 75 77 55 001 wew. 451 lub 452.
Zabarwionej wody nie należy używać do picia oraz na potrzeby gospodarcze.
Barwienie wody w MSC realizowane jest w ramach okresowego przeglądu infrastruktury ciepłowniczej i jest jedynym sposobem na wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci ciepłowniczej oraz wymienników służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.