Zarząd Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. informuje, że do Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Południowo-Zachodni
we Wrocławiu został złożony wniosek z dnia 29 marca 2021 r. o zatwierdzenie nowej
taryfy dla ciepła. Po zatwierdzeniu taryfy przez Prezesa URE wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat.

2021-03-30