Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec

KRS: 0000132738         REGON: 230419229         NIP: 615-002-43-01

Konto: Bank Pekao S.A. 74 1240 3464 1111 0010 5596 6253

Kapitał zakładowy: 7.018.500 zł