Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie. To od nich zależy powodzenie wszystkich działań. Staramy się stwarzać dobrą atmosferę pracy, zwracając szczególną uwagę na jakość pracy i wizerunek firmy w oczach naszych klientów. Nasi pracownicy to kadra o dużym doświadczeniu, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje, związana z przedsiębiorstwem od wielu lat. Mimo obniżenia zatrudnienia od roku 1997 prawie o 36%, w przedsiębiorstwie nie było zwolnień grupowych. Ma to duże znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i jakości pracy.
Pracownicy posiadają odpowiednie Świadectwa Kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń.