Informacja o ochronie danych osobowych


Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

Wobec powyższego informujemy Państwa o celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach wynikających z niniejszych przepisów:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej ZPEC), z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Groszowej 1, 59-900 Zgorzelec, wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132738, NIP 615-002-43-01, tel.: 75 77 550 01, fax.: 75 77 550 03, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. ZPEC zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
a) realizacji umów sprzedaży ciepła,
b) realizacji pozostałych umów na sprzedaż i dostawę towarów i usług,

c) realizacji umów o zatrudnieniu,
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZPEC w związku z realizacją umów, wymienionych w punktach a), b), c), (wystawianie faktur, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, archiwizacja danych),

e) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z prowadzoną przez ZPEC działalnością gospodarczą.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów, której stroną są Państwo,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umów (wystawianie faktur, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, archiwizacja danych),
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZPEC lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe Państwa prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie danych osobowych odbywa się w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które wyrazili Państwo odrębną zgodę,
e) art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ZPEC lub Państwo, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma obowiązku ich podania, jednak nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umów.
5. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach prawa o archiwizacji danych.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem:
a) instytucji upoważnionych z mocy prawa,
b) podmiotów, którym ZPEC powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie umowy,
c) operatorów pocztowych oraz firm kurierskich, z usług których korzysta ZPEC w związku z realizacją celów przetwarzania wskazanych w ust. 2,
d) kontrahentów ZPEC, z którymi zawierane są umowy, a podanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZPEC, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.