Prezes Zarządu

Grzegorz Bicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Jarosław Grzęda