Taryfa dla ciepła obowiązująca od 7 lutego 2020 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 23 stycznia 2020 r. nr OWR.4210.29.2019.400.XVI.GM.

Opublikowana w Biuletynie URE - Ciepło Nr 15 z dnia 23 stycznia 2020 r.

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Taryfa dla ciepła 2020 - PDF 242.23 kb 29 Pobierz Zobacz