1. Wysokosprawne i spełniające normy ochrony środowiska źródło ciepła.
2. Bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła.
3. Stałe działania ograniczające koszty produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła.

ZPEC to spółka o charakterze użyteczności publicznej, której głównym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności.

Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Zgorzelec, która posiada 100% udziałów. Charakter firmy i dobra współpraca z miastem pozwala realizować szereg inwestycji z wykorzystaniem preferencyjnych pożyczek funduszy ekologicznych (WFOŚiGW, BOŚ) czy też nawet dotacji -  Programu Interreg III A, Ministerstwa Ochrony Środowiska Saksonii oraz Federalnego Ministerstwa Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w Berlinie.

Czy to są wystarczające atuty? - W latach 1998–2017 do sieci ciepłowniczej ZPEC przyłączyło się 55 nowych Odbiorców ciepła o łącznej mocy ok. 11,7 MW. Przeliczając tę moc na czteropiętrowy budynek mieszkalny o średnim zapotrzebowaniu na ciepło ok. 200 kW otrzymujemy 59 budynków.